Ginekologija

Ginekologija je grana medicine koja se bavi očuvanjem ženskog zdravlja. Reč "ginekologija" u prevodu sa latinskog znači "nauka o ženi". Radi se o posebnoj grani medicine koja se bavi specifičnim, intimnim i delikatnim problemima žene.

Ginekolzi se bave i akušerstvom - brinu o zdravstvenom stanju žene i deteta tokom trudnoće i porođaja ali i nakon toga.

Ginekolog je tu da pomogne ženi onda kada joj je pomoć najpotrebnija - da sačuva njeno reproduktivno zdravlje kako bi mogla da ostvari začeće, da nadgleda trudnicu i razvoj ploda i da pomogne ženi pri porođaju - u trenutku kada ona život daruje i postaje majka.

ANATOMIJA ŽENSKIH POLNIH ORGANA