Kontracepcija


Planiranje porodice i kontracepcija

Svaki postupak koji se primenjuje u cilju spečavanja trudnoće može se smatrati kontraceptivnom metodom. Postoje brojna kontraceptivna sredstva (lokalna, hormonska, intrauterina - IUD...) koja se razlikuju kako po načinu i konfornosti primene tako i po stepenu efikasnosti, neželjenim efektima itd...
Na žalost, idealno kontraceptivno sredstvo ne postoji. Svaka pojedinačna metoda ima svoje dobre i loše strane. Da biste nesmetano mogli da uživate, potrebno je da u konsultaciji sa svojim ginekologom odaberete ono kontraceptivno sredstvo koje vama najviše odgovara.

Kontraceptivna pilula

U širokoj upotrebi su kontraceptivne tablete koje koristite svakodnevno, uvek u isto doba dana. Ukoliko se pravilno primenjuje, ovaj vid kontracepcije je vrlo pouzdan. Vaš ginekolog će nakon urađenog pregleda i osnovnih laboratorijskih analiza predložiti onu pilulu koja vama najviše odgovara.

Pilula za „dan posle“

Ukoliko ste imali nezaštićen odnos, u naredna dva do tri dana možete primeniti tabletu koja sprečava nastanak trudnoće. Ovakav vid kontracepcije je nepouzdan i nepreporučljiv.

Intrauterini uložak - „spirala“

Spirala je mehaničko kontraceptivno sredstvo koje se plasira unutar materice. Preporučuje se ženama koje su već rađale. Ranije su ova medicinska pomagala imala oblik spirale po čemu se i do danas zadržao taj izraz. Savremeni intrauterini ulošci su različitog oblika a često i sa hormonskim dodacima koji ovu kontraceptivnu metodu čine efikasnijom. (vidi Intervencije - aplikacija i ekstrakcija spirale)

Prezervativ

Se često koristi kao kontraceptivno sredstvo kada su odnosi povremeni i kada je potrebna zaštita od seksualno prenosivih bolesti.