Savremeni dijagnostički postupci

Ultrazvučni pregled

Savremeni ultrazvučni aparati visoke rezolucije detaljno prikazuju morfologiju genitalnih organa te omogućavaju ginekologu postavljanje pouzdane dijagnoze. Oni pomažu ginekologu da dođe do važnih saznanja o stanju majke i njenog ploda bez ikakvog rizika po njihovo zdravlje. Ovim aparatima sagledavamo morfologiju, merimo rast ploda (biometrija), ispitujemo poremećaj cirkulacije u različitim organima. Danas je ultrazvučni pregled postao nezamenljiv u borbi za zdravo potomstvo.
Ultrazvučni pregled se može obaviti preko prednjeg trbušnog zida sa punom mokraćnom bešikom ili vaginalnom sondom kada je potrebno da bešika bude prazna.

Crno beli (2D) prikaz realne slike,

dovoljan je da edukovanom ginekologu pruži potrebne podatrake o izgledu i veličini unutrašnjih organa odnosno o morfologiji ploda ukoliko je trudnoća u pitanju.

Ultrazvučni color doppler aparati

omogućavaju prikaz i merenje protoka krvi kroz unutrašnje organe majke i ploda.

Savremeni 3D i 4D ultrazvučni aparati

daju prikaz trodimenzionalne (3D) kao i “pokretne -žive” slike u realnom vremenu (4D).

4D ULTRAZVUK

je najsavremenija generacija ultrazvučnih aparata koja prikazuje trodimenzionalnu sliku u realnom vremenu. Po prvi put su lekari i roditelji u prilici da osim jasnih morfoloških detalja budu svedoci vrlo interesantnog emotivnog života još nerođene bebe.Rano utvrdjivanje pola i uredan razvoj svih organskih sistema su najčešće oblasti interesovanja budućih roditelja. Ekspertni ultrazvučni pregled nakon 20. nedelje trudnoće može nam dati odgovore na brojna pitanja i razjasniti eventualne dijagnostičke dileme.

Kolposkopija

Kolposkop je ginekološki dijagnostički optički aparat koji služi za posmatranje raznovrsnih promena na genitalnim organima žene. Ovaj aparat poseduje sistem sočiva koji sumnjive promene na genitalnim organima žene višestruko optički uveličava te doprinosi da se njihova priroda razjasni na samom početku bolesti.

Citološka dijagnostika (Pap-a test)

Papanikolau test (takodje poznat kao citološki cervikalni bris ili Papa test) je mikroskopski pregled ćelijskog brisa grlića materice. To je jednostavna i bezbolna skrining metoda za rano otkrivanje premalignih i malignih (zloćudnih) promena na ženskim polnim organima Ukoliko se pravilno i redovno vrši PAP-a kontrola smanjuje rizik umiranja od raka grlića materice za 90%. Optimalna je PAP-a kontrola na šest meseci a obvezna jednom godišnje. Ukoliko se pravilno tehnički izvede, tačnost PAP-a testa je oko 75 - 80% dok u kombinaciji s drugim metodama (kolposkopija i biopsija) tačnost raste i preko 95%. (opširnije). Za uzimanje valjanog uzorka neophodno je da prođe nekoliko dana od menstruacije ili seksualnog odnosa, a pre uzimanja brisa ne treba korisiti vaginalete i vaginalna ispiranja. Pogledajte Nacionalni vodič sa sajta ministarstva zdravlja.

Histopatološka dijagnostika

je najmerodavnija dijagnostička metoda u medicini. Vrši se mikroskopskim pregledom tkiva i materijala dobijenog nakon neke ginekološke intervencije (biopsija, eksplorativna kiretaža, konizacija, operacija).

Dijagnostika vaginalnih infekcija

Vaginalni sekret (VS)

U toku ginekološkog pregleda se najčešće odredi i stepen čistoće vaginalnog sekreta. Bris vaginalnog sekreta nam daje grubu orijentaciju o uzročniku vaginalne infekcije (bakterija, gljivica, trihomonas vaginalis).

Brisevi na prisustvo infekcija

Bris genitalnog trakta žene (grlića materice, vagine, vulve...) može daukaže na prisustvo različitih mikroba dok antibiogram koji se tom prilikom radi izdvaja one lekove koji su najefikasniji u borbi protiv prouzokovača bolesti. Najčešće se primenjuju:
• -bakteriološka i mikološka dijagnostika sa detekcijom intracelularnih mikroorganizama (Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma)
• -vrusološka dijagnostika (HPV tipizacija)
Vidi poglavlje Seksualno prenosive bolesti

Laboratorjijske analize krvi i urina

danas pretstavljaju nezaobilaznu dijagnostičku proceduru u kontrolisanju zdravstvenog stanja svake osobe. Od velikog su dijagnostičkog značaja tokom trudnoće ali i pri dijagnostikovanju svih drugih bolesti žena.

Analize hormona

Hormonski status se radi u cilju utvrđivanja određenih ginekolooških i endokrinoloških poremećaja kod žene.

Tumor markeri

Tumorski markeri reaguju na prisustvo specifičnih metabolita koje produkuje tumorsko tkivo.

Dijagnostičke metode i tretman steriliteta

Pogledajte u poglavlju Neplodnost