Intervencije

Manje ginekološke intervencije kao i veći operativni zahvati su postupci koje ginekolog sprovodi u dijagnostičke ili terapijske svrhe koristeći različita pomagala i instrumente.

Manje ginekološke intervencije

 • Tretman „ranice“ na grliću materice
 • Biopsija
 • Polipektomija
 • Uklanjanje (Abrazija) kondiloma(visokofrekventnim radiotalasima)
 • Destruktivni teretmani
 • Elektrokauterizacija (EKT) Krioterapija Radiotalasi i Laser
 • Stavljanje i uklanjanje “spirale”
 • Tretman Bartolinijeve žlezde
 • Kiritaža - Prekid trudnoće i eksplorativna kiretaža
 • Prekid vrlo rane trudnoće (5-6. nedelja) može se pokušati aspiracijom meška i primenom lekova bez klasične dilatacije i kiretaže što se popularno naziva "regulacija menstruacije".
 • Punkcija ciste

Intervencije u trudnoći

 • Prenatalna – dijagnostika pre rođenja
 • -- CVS - uzimanje horinoskih čupica
  -- Amnioceneza - Uzimanje plodove vode
 • Serklaž

Operativni zahvati

 • Konizacija
 • Histeroskopija
 • Laparoscopia - Coelioscopio
 • Estetska hirurgija na ženskom polnom organu

Histopatološki rezultat

pretstavlja najmerodavniju - konačnu dijagnozu u medicini