Histopatološki rezultati

predstavljaju definitivnu - konačnu medicinsku dijagnozu koja se postavlja nakon mikroskopskog pregleda uzoraka tkiva.