Manje ginekološke intervencije

Tretman „ranice“ na grliću materice

Često možete čuti izraz „ranica“ koji se upotrebljava za najrazličitije promene na grliću materice. Izgled grlića materice se u zavisnosti od životnog doba menja i te promene su fiziološke, normalne i poželjne. Za razliku od toga, postoje nepoželjne promene („ranice“) na grliću materice koje su najčešće izazvane infektivnim agensima i koje treba lečiti ili operativno ukloniti.

Biopsija

Biopsija je ginekološka intervencija kojom se sa sumnjivih mesta otkrivenih kolposkopskim pregledom uzima deo tkiva (isečak) u cilju dalje medicinske dijagnostike. Uzorak tkiva se šalje na histopatološki pregled kojim se postavlja i konačna medicinska dijagnoza nakon čega se donosi odluka o terapijj. Najčešće se biopsije rade na grliću materice kada kolposkopski i citološki nalazi nisu bili zadovoljavajući.

Polipektomija

je uklanjanje endometrijalnog ili endocervikalnog polipa (vidi - bolesti - polipi)

Uklanjanje (Abrazija) kondiloma

Kondilomi su polne bradavice koje se mogu ukloniti medikamentima, hirurškim putem, laserom ili radiotalasima u opštoj ili lokalnoj anesteziji. S obzirom da su virusnog porekla, ponekad postoji mogućnost njihovog ponovnog pojavljivanja.
- vidi – Bolesti - kondilomi
- vidi - Intervencije - Destruktivni tretman

Destruktivni teretmani

Najčešće destruktivne metode koje se primenjuju u ginekologiji sa ciljem da se ukloni nepoželjna promena su:
Elektrokauterizacija (EKT)
je termička destrukcija („spaljivanje“) tkivnih promena primenom električne struje.
Krioterapija
Krioterapija je medicinski metod lečenja zasnovan na primeni niskih temperatura (grčki kryos – hladnoća, therapya – lečenje).
Radiotalasi i Laser
su aparati novije generacije koji se koriste u svrhu destrukcije tkiva.

Aplikacija i ekstrakcija IUD

Intrauterini uložak (“spirala”) je mehaničko kontraceptivno sredstvo. Postavljanje i uklanjanje spirale se obično vrši pred kraj menstrualnog krvarenja ali i odmah nakon nezaštićenog odnosa - urgentno - radi sprečavanja neželjene trudnoće.

Tretman Bartolinijeve žlezde

Začepljenje izvodnog kanala žlezde u predelu stidnih usana dovodi do nakupljanja gnoja i bolnog otoka što se često mora rešavati hirurškom intervencijom (incizijom ili operativnim uklanjanjem čitave žlezde).

Kiritaža

Kada se pomene kiretaža obično se odmah pomisli na najnepopularniji postupak u ginekologiji a to je prekid trudnoće. Međutim, kiretaža je ginekološki postupak pri kome se upotrebljava kireta kao instrument u obliku kašike za uklanjanje različitog sadržaja iz materice.
Ovaj postupak se koristi za uklanjanje ugrušaka krvi i zaustavljanje obimnijeg materičnog krvarenja, za dijagnostikovanje promena na sluzokoži materice, za uklanjanja preostalog tkiva nakon spontanog pobačaja, za uklanjanje polipa i drugih izraslina, ali i kao jedan od načina prekida rane trudnoće.

Prekid trudnoće

je intervencija koja se ponekad obavlja iz opravdanih medicinskih razloga ili na ženin zahtev ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja. Danas se u te svrhe koriste aspiracioni instrumenti i aparati. Tokom postupka se primenjuje opšta kratkotrajna anestezija, analgezija ili lokalna anestezija.
Prekid vrlo rane trudnoće (5-6. nedelja) može se pokušati aspiracijom meška i primenom lekova - bez dilatacije i klasične kiretaže što se popularno naziva "regulacija menstruacije".

Punkcija ciste

Ciste predstavljaju šupljine ispunjene tečnošću, koje se stvaraju na jajnicima ili oko njih usled različitih pre svega hormonskih poremećaja. Ukoliko cista klinički deluje dobroćudno i ispunjava odeređene uslove (ultrazvučne i laboratorijske - uredni tumor markeri) ona se može punktirati. Ovom intervencijom se prazni sadržaj ciste koji se potom šalje na citološki i bakteriološki pregled.