Lečenje steriliteta


Tretman infertilnog para:

Stimulacija ovulacije
Tretman tubarnih kanala
Asistirana reproduktivna tehnologija (ART)
--Inseminacija, AIH, SWEEM UP
--Vantelesna oplodnja (VTO - IVF/ET; ICSI...


Kontrola i vođenje realizovane trudnoće.