Nekomplikovana trudnoća

Dijagnostika i vođenje nekomplikovane trudnoće


Nakon pregleda i utvrđivanja trudnoće nastavlja se sa redovnim posetama ginekologu kojom prilikom se meri krvni pritisak, telesna težina, rade laboratorijske analize, mikrobiološka ispitivanja, ultrazvučni pregledi i drugo. Preventivno se radi na otkrivanju genetskih (hromozomskih) anomalija ploda (screening hromozomopatija - poremecaji nasledne osnove):
  • Double test
  • Triple test
  • Quadriple test
  • Biopsija horionskih čupica CVS
  • Amniocenteza
Ukoliko se trudnoća odvija normalno ginekološki bimanuelni pregled se radi u svakom trimestru.

Ultrazvučni pregledi trudnice
(Color doppler i 4D ultrazvuk)

pretstavljaju nezaobilaznu dijagnostičku metodu u borbi za zdravo potomstvo. Oni pomažu ginekologu da dođe do važnih saznanja o stanju majke i ploda, da sagleda morfologiju i izmeri rast ploda (biometrija). Rano utvrdjivanje pola i uredan razvoj svih organskih sistema su najčešće oblasti interesovanja budućih roditelja.
Ekspertni ultrazvučni pregled koji je poželjno uraditi savremenim (4D) aparatom nakon 20. nedelje trudnoće može nam dati odgovore na brojna pitanja i razjasniti eventualne dijagnostičke dileme. Vidi poglavlje - Savremena dijagnostika.
Pred kraj trudnoće posete ginekologu su učestalije a nadzor nad stanjem ploda ažurniji.

CTG (kardiotokografija)

je grafički zapis akcije fetalnog srca i registrovanje uterusnih kontrakcija. Nakon 36.nedelje trudnoće radi se jednom sedmično a po potrebi i znatno češće ukoliko se posumnja na bilo kakvu intrauterinu patnju ploda.

Pogledajte kalendar pregleda u trudnoći