Prenatalna – dijagnostika pre rođenjaBiohemijski i ultrazvučni skrining hromozomopatija


Poslednjih godina se rutinski rade skreening testovi u cilju ranog otkrivanja urođenih ili stečenih anomalija ploda (screening hromozomopatija - poremećaji nasledne osnove). Analize krvi majke u kombinaciji sa ultrazvučnim pregledom mogu otkriti genetske poremećaje kod ploda.
  • Double test
  • Triple test
  • Quadriple test
  • Biopsija horionskih čupica - CVS
  • Amniocenteza (AC)