Vođenje visokorizičnih trudnoćaKod rizičnih trudnoća smo znatno oprezniji. Posete ginekologu su češće a nadzor ploda intenzivniji. Budno pratimo šta se dešava sa trudnoćom i po potrebi uključujemo odgovarajuće lekove.
U cilju "održavanja trudnoće" uvodimo nove dijagnostičke postupke i primenjujemo savremene tokolitičke preparate.
Najčešće rizične trudnoće:

  • Blizanačka i višeplodna trudnoća
  • Preteći spontani pobačaj i prevremeni porođaj
  • Infekcije majke i ploda
  • Zastoj u rastu ploda
  • Hipertenzivni sindrom u trudnoći
  • Diabetes mellitus i trudnoća
  • RH inkompatibilija
  • Miomi i trudnoća